Office

Faculty

A N Kantharaj
Radhakrishna Samanth
Babu
B. Vani Udupa
Dhan Bahadhur
Gunavathi
Harish Prabhu
M Kumara
Narayana
Saveen
Suresh
Suresh Nayak
Sandhya
Sheena
Umesh Nayak
Vanaja
Vittal Nayak